ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 20 มกราคม 2564
ขยายตัวอักษร :

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1,949 คน รายละเอียดปรากฏตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป           

ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดอื่นที่ยังไม่ประกาศ สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th appilication Smart Vote และสายด่วน 1444

 

เข้าชมทั้งหมด 7187 ครั้ง