เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย PR ECT 22 มกราคม 2564
ขยายตัวอักษร :

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่1/2564 โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เข้าชมทั้งหมด 579 ครั้ง