เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เครือข่ายประชาชน We Wacth Thailand
โดย PR ECT 16 กุมภาพันธ์ 2564
ขยายตัวอักษร :
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เครือข่ายประชาชน We Wacth Thailand เข้าพบเพื่อหารือสอบถามเกี่ยวกับการความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและบทเรียนสำคัญจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมา  พร้อมกับนำเสนอประเด็นสำคัญที่อาสาสมัคร We Watch พบในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง กกต. และภาคประชาสังคม  ณ ห้องประชุมของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 410 ครั้ง