กระดาน ถาม-ตอบ
หัวข้อกระทู้ ผู้โพส ตอบล่าสุด อ่าน ตอบ
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0106/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 34/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(10/08/2561 08:53:17)
1 132 ect_th
(10/08/2561 08:55:19)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900092/2561/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษาย...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(09/04/2561 13:20:11)
1 350 ect_th
(09/04/2561 13:20:32)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 002/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(26/03/2561 19:08:40)
1 215 ect_th
(26/03/2561 19:09:11)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900072/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคป...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(22/03/2561 11:28:15)
1 184 ect_th
(22/03/2561 11:29:17)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 5/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(22/03/2561 11:27:45)
1 166 ect_th
(22/03/2561 11:28:57)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปไตยใหม่ ที่ ปธม.พิเศษ/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(09/03/2561 11:49:35)
1 205 ect_th
(09/03/2561 11:51:35)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาราช (ตามหนังสือพรรคประชาราช ที่ ป.ช.ร.001/001 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(20/02/2561 08:50:35)
1 249 ect_th
(20/02/2561 08:50:57)
ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตไทย (ตามหนังสือพรรคอนาคตไทย ที่ อท 6000014/2560/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(29/01/2561 13:41:04)
1 316 ect_th
(29/01/2561 13:41:41)
ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ที่ สร. 6/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:32:54)
1 348 ect_th
(15/01/2561 21:33:14)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0067/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:31:47)
1 282 ect_th
(15/01/2561 21:32:13)
ตอบข้อซักถามพรรคพลังชล (ตามหนังสือพรรคพลังชล ที่ พช. 016/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:30:39)
1 215 ect_th
(15/01/2561 21:31:05)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 015/2560 และ ที่ ชพน. 016/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:29:22)
1 222 ect_th
(15/01/2561 21:29:54)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(18/12/2560 12:01:09)
1 259 ect_th
(18/12/2560 12:01:38)
ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 48/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(04/12/2560 09:35:31)
1 428 ect_th
(04/12/2560 14:51:53)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลบัง...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(01/12/2560 07:28:40)
8 503 ect_th
(04/12/2560 09:51:28)
พรรคอนาคตไทย เรียนสอบถามความชัดเจนของ พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในมาตรา 146

ตามมาตรา 146 "ในการเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปีแรกที่พระรา...

พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ (เลขาธิการพรรคอนาคตไทย)
(21/11/2560 12:02:03)
1 327 ect_th
(30/11/2560 19:53:07)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(17/11/2560 10:56:02)
1 650 ect_th
(17/11/2560 10:58:59)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 44/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(17/11/2560 10:27:53)
1 680 ect_th
(17/11/2560 10:31:31)