กระดาน ถาม-ตอบ
หัวข้อกระทู้ ผู้โพส ตอบล่าสุด อ่าน ตอบ
ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ.03.0004/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการป...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(03/05/2566 21:13:41)
1 2483 ect_th
(03/05/2566 21:14:12)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.669000185/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคประชาธิปัตย์กรณีแนวท...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(18/04/2566 16:40:22)
1 1774 ect_th
(18/04/2566 16:40:44)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0663/2566 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2566)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคเพื่อไทยกรณีการหาเสี...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(07/04/2566 17:35:27)
1 1839 ect_th
(07/04/2566 17:35:59)
ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0017/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการป...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(21/12/2565 15:01:49)
1 3428 ect_th
(21/12/2565 15:02:21)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนากล้า (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนากล้า ชพก 017/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคชาติพัฒนากล้าเกี่ยวก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(07/12/2565 20:39:12)
1 1578 ect_th
(07/12/2565 20:39:39)
ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0009/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการป...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(25/10/2565 13:07:10)
1 1736 ect_th
(25/10/2565 13:07:52)
ตอบข้อซักถามพรรคกล้า (ตามหนังสือพรรคกล้า ด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคกล้าเกี่ยวกับการปฏิบ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(01/08/2565 14:20:29)
1 1536 ect_th
(01/08/2565 14:20:51)
ตอบข้อซักถามพรรคภราดรภาพ (ตามหนังสือพรรคภราดรภาพ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภราดรภาพเกี่ยวกับการ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/12/2564 15:30:22)
1 1510 ect_th
(15/12/2564 15:30:42)
ตอบข้อซักถามพรรคก้าวใหม่ (ตามหนังสือพรรคก้าวใหม่ ที่ พ.ก.ม.ขร. 01/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวใหม่เกี่ยวกับการ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/12/2564 15:27:04)
1 1196 ect_th
(15/12/2564 15:27:23)
ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.พ.0015/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการป...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(14/12/2564 17:44:11)
1 1150 ect_th
(14/12/2564 17:44:33)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 125/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคพรรคชาติไทยพัฒนาเกี่...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(21/07/2564 13:47:13)
1 1214 ect_th
(21/07/2564 13:48:22)
ตอบข้อซักถามพรรคเป็นธรรม (ตามหนังสือพรรคเป็นธรรม ที่ ปธ.21/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคเป็นธรรมเกี่ยวกับการ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(18/06/2564 11:39:07)
1 862 ect_th
(18/06/2564 11:41:20)
ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ กก.กพ.03.0016/2563 ลงวันที่ 28ตุลาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการป...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(09/11/2563 14:10:00)
1 2527 ect_th
(09/11/2563 14:10:23)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท 0429/2563 ลงวันที่ 27ตุลาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(04/11/2563 20:27:24)
1 1957 ect_th
(04/11/2563 20:27:48)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 10/027/63 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับกา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(04/11/2563 19:49:39)
1 1579 ect_th
(04/11/2563 19:50:04)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 09/002/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับคว...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(07/10/2563 10:25:10)
1 1402 ect_th
(07/10/2563 10:25:33)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 05/001/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับแน...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(05/06/2563 15:19:07)
1 1816 ect_th
(05/06/2563 15:19:27)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0130/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทยเก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(19/05/2563 12:45:38)
1 1518 ect_th
(19/05/2563 12:46:04)
ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง กรณีขอหารือการเลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถามจากพรรคประชาชาติ เพื่อไทย...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(28/04/2563 14:48:51)
1 1247 ect_th
(28/04/2563 14:50:55)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.63900110/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยว...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(27/03/2563 09:15:01)
1 1303 ect_th
(27/03/2563 09:15:27)
ตอบข้อซักถามนายสมศักดิ์ คุณเงิน (ตามหนังสือ ที่ 012/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของนายสมศักดิ์ คุณเงิน เกี...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(21/12/2562 14:31:22)
1 1536 ect_th
(21/12/2562 14:31:48)
ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0130/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังประชาชาติไทยเก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(16/12/2562 16:12:19)
1 3564 ect_th
(16/12/2562 16:12:52)
ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังประชาชาติไทย ที่ รปช.(ทบพ.)046/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังประชาชาติไทยเก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(14/12/2562 13:38:05)
1 2815 ect_th
(14/12/2562 13:38:37)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0619/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(27/11/2562 16:59:48)
1 3167 ect_th
(27/11/2562 17:00:12)
ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.00118/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(06/11/2562 15:25:16)
1 1476 ect_th
(06/11/2562 15:25:37)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 62901259/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยว...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(06/10/2562 11:10:21)
1 992 ect_th
(06/10/2562 11:10:43)
ตอบข้อซักถามพรรคพลังชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังชาติไทย ที่ พพชท. 280/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังชาติไทยเกี่ยวก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(06/10/2562 11:09:22)
1 876 ect_th
(06/10/2562 11:09:50)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0319/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(29/08/2562 08:10:21)
1 1048 ect_th
(29/08/2562 08:10:40)
ตอบข้อซักถามพรรคประชากรไทย (ตามหนังสือพรรคประชากรไทย ที่ ปชท 0101 /7360 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชากรไทยเกี่ยวกั...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/08/2562 12:20:40)
1 806 ect_th
(15/08/2562 12:21:01)
ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0099 /2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/08/2562 12:17:04)
1 960 ect_th
(15/08/2562 12:17:28)
ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.0096 /2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(19/07/2562 09:56:52)
1 846 ect_th
(19/07/2562 09:57:23)
ตอบข้อซักถามพรรคกรีน (ตามหนังสือพรรคกรีน ที่ กร.(ก.พ) /002 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคกรีนเกี่ยวกับ การจั...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(14/05/2562 16:08:56)
1 1070 ect_th
(14/05/2562 16:09:17)
ตอบข้อซักถามพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (ตามหนังสือพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ที่ คธท. 0014/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(14/05/2562 16:05:57)
1 1179 ect_th
(14/05/2562 16:06:20)
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. (ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(05/04/2562 17:00:21)
1 1406 ect_th
(05/04/2562 17:00:36)
ตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(22/03/2562 20:32:02)
1 1259 ect_th
(22/03/2562 20:32:32)
ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรครวมพลังประชาชาติไทย ด่วนมาก ที่ รปช. 2562/207 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรครวมพลังประชาชาติไท...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(22/03/2562 20:27:27)
1 1136 ect_th
(22/03/2562 20:27:52)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังธรรมใหม่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามขอพรรคเพื่อไทยและพรรคพลัง...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(22/03/2562 16:04:48)
1 1128 ect_th
(22/03/2562 16:05:15)
ตอบข้อซักถามพรรคไทรักธรรม (ตามหนังสือพรรคไทรักธรรม ที่ ทธ. 575/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคไทรักธรรมไทเกี่ยวก...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(21/03/2562 09:48:49)
1 1155 ect_th
(21/03/2562 09:49:11)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท. 03/015/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(21/03/2562 09:45:41)
1 1214 ect_th
(21/03/2562 09:46:11)
ตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท. 24/2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังท้องถิ่นไทเกี่...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(18/03/2562 16:57:25)
1 1025 ect_th
(18/03/2562 16:57:52)
ตอบข้อซักถามนายอภิวัชร บัวพันธ์ ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ.25/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ ระเบียบ กกต. เกี่ย...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(18/03/2562 15:19:06)
1 1283 ect_th
(18/03/2562 15:19:30)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ (ตามหนังสือพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ 24 มกราคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ สอบถามข้อหาร...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(08/03/2562 15:41:33)
1 1080 ect_th
(08/03/2562 15:41:55)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ที่ ปชป. 62900648/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ สอบถามข้อ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(01/03/2562 09:39:34)
1 1171 ect_th
(01/03/2562 09:40:03)
ตอบข้อซักถามพรรคพลังประชารัฐ (ตามหนังสือพรรคพลังประชารัฐที่ พปชร 68/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคพลังประชารัฐ ขอทราบแนว...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(01/03/2562 09:32:06)
1 1204 ect_th
(01/03/2562 09:34:07)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทยที่ ภท 01/006/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย เกี่ยวกับระเ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(23/02/2562 23:25:19)
1 1305 ect_th
(23/02/2562 23:25:55)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิจไทยที่ ภท 01/005/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย เกี่ยวกับระเ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(20/02/2562 15:08:00)
1 1304 ect_th
(20/02/2562 15:08:32)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือสำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทย (ภาคกลาง) ด่วนที่สุด ลงวันที่ 22 มกราคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการต...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/02/2562 18:50:23)
1 1266 ect_th
(15/02/2562 18:50:55)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ที่ ปชป. 62900516/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/02/2562 18:46:13)
1 1343 ect_th
(15/02/2562 18:46:56)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทยที่ พท. 0021/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับระเบ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(04/02/2562 11:50:30)
1 1309 ect_th
(04/02/2562 11:50:58)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. พิเศษ/256/ ลงวันที่ 23 มกราคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นคุ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(04/02/2562 11:46:00)
1 1165 ect_th
(04/02/2562 11:46:41)
ตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท.29/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนั...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(25/01/2562 07:41:08)
1 1380 ect_th
(25/01/2562 07:41:41)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.12/009/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(11/01/2562 17:23:50)
1 1374 ect_th
(11/01/2562 17:24:15)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 61/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 77/2561 (41) เมื่อวันที่ 24 ธัน...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(07/01/2562 07:51:28)
1 1116 ect_th
(07/01/2562 07:51:56)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.11/004/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 70/2561 (34) เมื่อวันที่ 3 ธัน...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(13/12/2561 22:54:37)
1 1222 ect_th
(13/12/2561 22:55:14)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0158/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2561(19) เมื่อวันที่ 22 ตุล...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(12/11/2561 10:58:08)
1 1403 ect_th
(12/11/2561 11:00:12)
ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.10/002/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2561(19) เมื่อวันที่ 22 ตุล...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(12/11/2561 10:50:03)
1 1257 ect_th
(12/11/2561 11:00:54)
ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2561(19) เมื่อวันที่ 22 ตุล...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(12/11/2561 10:47:18)
1 1182 ect_th
(12/11/2561 10:47:46)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 37/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2561(19) เมื่อวันที่ 22 ตุล...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(12/11/2561 10:42:22)
1 1077 ect_th
(12/11/2561 10:42:58)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0135/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2561 (13) เมื่อวันที่ 2 ตุล...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(19/10/2561 09:33:27)
1 1144 ect_th
(19/10/2561 09:34:44)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0125/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 42/2561 (6) เมื่อวันที่ 11 กัน...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(25/09/2561 12:35:48)
1 1051 ect_th
(25/09/2561 12:36:54)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0106/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 34/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(10/08/2561 08:53:17)
1 1102 ect_th
(10/08/2561 08:55:19)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900092/2561/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษาย...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(09/04/2561 13:20:11)
1 1450 ect_th
(09/04/2561 13:20:32)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 002/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(26/03/2561 19:08:40)
1 1149 ect_th
(26/03/2561 19:09:11)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900072/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคป...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(22/03/2561 11:28:15)
1 1193 ect_th
(22/03/2561 11:29:17)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 5/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(22/03/2561 11:27:45)
1 1160 ect_th
(22/03/2561 11:28:57)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปไตยใหม่ ที่ ปธม.พิเศษ/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(09/03/2561 11:49:35)
1 1212 ect_th
(09/03/2561 11:51:35)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาราช (ตามหนังสือพรรคประชาราช ที่ ป.ช.ร.001/001 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(20/02/2561 08:50:35)
1 1221 ect_th
(20/02/2561 08:50:57)
ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตไทย (ตามหนังสือพรรคอนาคตไทย ที่ อท 6000014/2560/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(29/01/2561 13:41:04)
1 1316 ect_th
(29/01/2561 13:41:41)
ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ที่ สร. 6/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:32:54)
1 1268 ect_th
(15/01/2561 21:33:14)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0067/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:31:47)
1 1217 ect_th
(15/01/2561 21:32:13)
ตอบข้อซักถามพรรคพลังชล (ตามหนังสือพรรคพลังชล ที่ พช. 016/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:30:39)
1 1140 ect_th
(15/01/2561 21:31:05)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 015/2560 และ ที่ ชพน. 016/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:29:22)
1 1353 ect_th
(15/01/2561 21:29:54)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(18/12/2560 12:01:09)
1 1282 ect_th
(18/12/2560 12:01:38)
ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 48/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(04/12/2560 09:35:31)
1 1510 ect_th
(04/12/2560 14:51:53)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลบัง...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(01/12/2560 07:28:40)
8 1359 ect_th
(04/12/2560 09:51:28)
พรรคอนาคตไทย เรียนสอบถามความชัดเจนของ พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในมาตรา 146

ตามมาตรา 146 "ในการเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปีแรกที่พระรา...

พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ (เลขาธิการพรรคอนาคตไทย)
(21/11/2560 12:02:03)
1 1260 ect_th
(30/11/2560 19:53:07)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(17/11/2560 10:56:02)
1 1548 ect_th
(17/11/2560 10:58:59)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 44/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(17/11/2560 10:27:53)
1 1777 ect_th
(17/11/2560 10:31:31)