ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0017/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

21/12/2565 15:01:49

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้อง จำนวน 7 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

21/12/2565 15:02:21

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20221221150104.pdf

แจ้งลบกระทู้
+