ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0663/2566 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2566)

07/04/2566 17:35:27

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคเพื่อไทยกรณีการหาเสียงในป้ายโฆษณาดิจิทัล รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

07/04/2566 17:35:59

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20230407173017.pdf

แจ้งลบกระทู้
+