ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.669000185/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566)

18/04/2566 16:40:22

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคประชาธิปัตย์กรณีแนวทางปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทั้งสิ้น 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

18/04/2566 16:40:44

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20230418163532.pdf

แจ้งลบกระทู้
+