ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

18/12/2560 12:01:09

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 50/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 พรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

18/12/2560 12:01:38

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171215230225.pdf

แจ้งลบกระทู้
+