ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900072/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

22/03/2561 11:28:15

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900072/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/03/2561 11:29:17

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180322112119.pdf

แจ้งลบกระทู้
+