ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0106/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561)

10/08/2561 08:53:17

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 34/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0106/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

10/08/2561 08:55:19

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180810084735.pdf

แจ้งลบกระทู้
+