ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2561)

12/11/2561 10:47:18

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2561(19) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 61/2561(25) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

12/11/2561 10:47:46

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20181112103548.pdf

แจ้งลบกระทู้
+