ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 61/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561)

07/01/2562 07:51:28

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 77/2561 (41) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 61/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

07/01/2562 07:51:56

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190107074557.pdf

แจ้งลบกระทู้
+