ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.12/009/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561)

11/01/2562 17:23:50

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.12/009/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

11/01/2562 17:24:15

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190111172247.pdf

แจ้งลบกระทู้
+