ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือสำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทย (ภาคกลาง) ด่วนที่สุด ลงวันที่ 22 มกราคม 2562)

15/02/2562 18:50:23

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สาขาพรรค ณ ที่ทำการสาขาพรรค รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/02/2562 18:50:55

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190215184148.pdf

แจ้งลบกระทู้
+