ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ (ตามหนังสือพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ 24 มกราคม 2562)

08/03/2562 15:41:33

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อชาติ สอบถามข้อหารือเกี่ยวกับ ระเบียบ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 3 ข้อสอบถาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

08/03/2562 15:41:55

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190308153837.pdf

แจ้งลบกระทู้
+