ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคกรีน (ตามหนังสือพรรคกรีน ที่ กร.(ก.พ) /002 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

14/05/2562 16:08:56

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคกรีนเกี่ยวกับ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง จำนวน 5 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

14/05/2562 16:09:17

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190514160151.pdf

แจ้งลบกระทู้
+