ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0130/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

16/12/2562 16:12:19

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังประชาชาติไทยเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ ตลอดจนจัดกิจกรรมระดมทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

16/12/2562 16:12:52

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191216160543.pdf

แจ้งลบกระทู้
+