ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ กก.กพ.03.0016/2563 ลงวันที่ 28ตุลาคม 2563)

09/11/2563 14:10:00

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

09/11/2563 14:10:23

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20201109140838.pdf

แจ้งลบกระทู้
+