ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภราดรภาพ (ตามหนังสือพรรคกล้า ด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)

24/01/2565 13:32:47

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคกล้าเกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

24/01/2565 13:33:20

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20220124132725.pdf

แจ้งลบกระทู้
+