แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

หากท่านพบปัญหาหรือพบเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ในหน้านี้ โดยข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ท่านสามารถแจ้งได้ที่

 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด
 2. หรือ ฝ่ายปฏิบัติการข่าว โทร. 02-141-8050 หรือ 02-141-8201 หรือ 02-141-2611
 3. หรือ สายด่วน กกต. โทร. 1444 กด 2
 4. หรือ แจ้งทางเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

ข้อตกลง
การแจ้งเหตุหรือเบาะแสผ่านเว็บไซต์

 1. ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
 2. ต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย
 3. ต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
 4. กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ
 5. เลือกข้อที่ต้องการจะแจ้งข้อมูล
  - การเลือก ส.ว.
  - การเลือกตั้ง ส.ส.
  - การเลือกตั้งท้องถิ่น
  - เบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

แนบรูปภาพ (หากท่านมี) *รูปภาพมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 500KB และนามสกุล jpg, jpeg หรือ pngคลิกเพื่อเปลี่ยนรูป