แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

หากท่านพบปัญหาหรือพบเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ในหน้านี้ โดยข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ท่านสามารถแจ้งได้ที่

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด
  2. หรือ หน่วยปฏิบัติการข่าว โทร. 02-141-8045-51 โทรสาร. 02-143-8522 หรือ 02-143-8650-2
  3. หรือ สายด่วนเลือกตั้ง โทร. 1171 กด 1
  4. หรือ แจ้งทางเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

ข้อตกลง
การแจ้งเหตุหรือเบาะแสผ่านเว็บไซต์

  1. ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
  2. ต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย
  3. ต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
  4. กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ

แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

แนบรูปภาพ (หากท่านมี) *รูปภาพมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 500KB


+