Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14

เรื่องเด่น กกต.
24 กุมภาพันธ์ 2567
38
0

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ซึ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมวดหมู่ทั้งหมด

รายการ

เรื่องเด่น กกต.

3,744

รายการล่าสุด
Icon

กรรมการการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

Icon

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 7/2567

Icon

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา