Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติงานคณะกรรมการต่อต้านข่าวเท็จ (Fake News)

เรื่องเด่น กกต.
01 เมษายน 2567
22
0

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และ ดร. ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติงานคณะกรรมการต่อต้านข่าวเท็จ (Fake News) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยมี นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะทำงานฯ เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์ปฏิบัติงานคณะกรรมการต่อต้านข่าวเท็จ ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง