Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าเยี่ยมชมการเลือกตั้งนอกประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

เรื่องเด่น กกต.
29 มีนาคม 2567
119
0

วันที่ 29 มีนาคม 2567  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าเยี่ยมชมการเลือกตั้งนอกประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ดร. ปาร์ค ซองฮี (Ph.D. Park Sunghee) อัคราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นาย คิม ยุน ชิค (Mr. KIM Yoon Shik) กงสุลประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาพัฒนากระบวนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของไทย

หมวดหมู่ทั้งหมด

รายการ

เรื่องเด่น กกต.

3,744

รายการล่าสุด
Icon

กรรมการการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

Icon

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 7/2567

Icon

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา