Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เรื่องเด่น กกต.
19 เมษายน 2567
17
0

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมี นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานระดับอำเภอ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร