Election Commission of Thailand

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมชี้แจงสื่อมวลชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เรื่องเด่น กกต.
19 เมษายน 2567
51
0

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมชี้แจงสื่อมวลชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมี ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนรับรู้และเข้าใจการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลให้เครือข่ายและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รวมทั้งตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ ของสื่อมวลชน ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง