Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567

เรื่องเด่น กกต.
17 พฤษภาคม 2567
62
1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” โดยมี นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสมาชิกวุฒิสภา การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนทุกแขนง ณ ห้องประชุม ไฮเดรนเยีย โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร