Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง ผู้เชี่ยวชาญประจํากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่องเด่น กกต.
30 มิถุนายน 2567
90
8

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ดร. พีระพงษ์ ไพรินทร์ ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายสุพัฒน์ เลาหเพียงศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญประจํากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี และสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม โดยมี นายสมเกียรติ คงดี ผู้ตรวจการ ดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์ด้วย ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมการเกษตรบางพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

หมวดหมู่ทั้งหมด

รายการ

เรื่องเด่น กกต.

3,744

รายการล่าสุด
Icon

กรรมการการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

Icon

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 7/2567

Icon

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา