Election Commission of Thailand

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เรื่องเด่น กกต.
03 กรกฎาคม 2567
56
3

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.40 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ดร. ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง และ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ทั้งหมด

รายการ

เรื่องเด่น กกต.

3,744

รายการล่าสุด
Icon

กรรมการการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

Icon

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 7/2567

Icon

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา