Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายคุณวุฒิทางการลูกเสือวูดแบดจ์สองท่อน พร้อมผ้าผูกคอลูกเสือกิลเวลล์ ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14

เรื่องเด่น กกต.
06 กรกฎาคม 2567
47
3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ดร. ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายคุณวุฒิทางการลูกเสือวูดแบดจ์สองท่อน พร้อมผ้าผูกคอลูกเสือกิลเวลล์ ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) โดยมี พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมวดหมู่ทั้งหมด

รายการ

เรื่องเด่น กกต.

3,744

รายการล่าสุด
Icon

กรรมการการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

Icon

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 7/2567

Icon

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา