Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ “เปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย”

ข่าวประชาสัมพันธ์
08 กุมภาพันธ์ 2567
18
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดประกวดคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ “เปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” และมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 6 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

ลำดับ

โรงเรียน

จังหวัด

ชื่อผลงาน

1

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง

อุบลราชธานี

ประชาธิปไตยที่ใจ

2

โรงเรียนวัดคงคาเจริญ

นครศรีธรรมราช

Good democracy เด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย

3

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

เชียงใหม่

Miss Democracy Junior

ระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ

โรงเรียน

จังหวัด

ชื่อผลงาน

1

โรงเรียนวัฒนานคร

สระแก้ว

อย่าเพิ่งเบื่อ

2

โรงเรียนพระหฤทัย

เชียงใหม่

New Generation

3

โรงเรียนวัดท้ายสำเภา

นครศรีธรรมราช

เยาวชนรุ่นใหม่ สานฝันประชาธิปไตย

รางวัล Popular Vote ระดับประถมศึกษา

ลำดับ

โรงเรียน

จังหวัด

ชื่อผลงาน

1

โรงเรียนสฤษดิเดช

จันทบุรี

Who are you?

รางวัล Popular Vote ระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ

โรงเรียน

จังหวัด

ชื่อผลงาน

1

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

ชลบุรี

เปลี่ยน!!!

ทั้งนี้ สามารถรับชมคลิปประชาสัมพันธ์ได้ทาง Youtube ECT Thailand” และ “ECT MEDIA หรือสแกน QR Code ด้านล่าง