Election Commission of Thailand

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2567 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์
09 กุมภาพันธ์ 2567
19
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวินพระบาท เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรำมะสัก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     7. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง

     10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบก เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ