Election Commission of Thailand

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 20 - 21 เมษายน 2567 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์
19 เมษายน 2567
54
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

     วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปัว จังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง

     วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางชุม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำพอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง

     7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางขนาก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองสวน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนแตง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     10. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

     11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ