สื่อประชาสัมพันธ์

ปธ.กกต. สังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ชุมพร เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ปธ.กกต. ตรวจเยี่ยมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และ จนท. ในการเลือกตั้ง ส.ส. ชุมพร เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 45 “ผลงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี 2564”
รายการ กกต. ขอบอก EP : 47 "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต."
นายแสวง บุญมี รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ 2565
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ 2565
ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ 2565
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ 2565
รายการ กกต. ขอบอก EP : 46 "การคัดค้านการเลือกตั้ง อบต."
รายการ กกต. ขอบอก EP : 45 "ความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต."
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 44 “การดำเนินการสืบสวน สอบสวน ไต่สวน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง”
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 43 “ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายหลังการเลือกตั้ง อบต.”
รายการ กกต. ขอบอก EP : 44 "ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต."
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 41 “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ”
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 42 “การประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล”