สื่อประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แถลงข่าว 8 5 62
พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แด่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แถลงข่าว 25 3 62
ประธานเชิญชวนใช้สิทธิ 24 มีนาคม
BIG DAY เลือกเดิน เลือกวิ่ง เลือกตั้ง 62
ELECETION DEBATE THAILAND 2019
อีแซว รณรงค์การเลือกตั้ง
เพลง "เลือกตั้ง"
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 62 "สารคดีและสปอตโฆษณาการเลือกตั้ง ส.ส. 2562"
Ep 4 การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้ง
Ep 3 การปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
Ep 2 การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
Ep 1 การปฎิบัติหน้าที่ก่อนวันเลือกตั้ง
เปิดประตูสู่ประชาธิปไตย