สื่อประชาสัมพันธ์

กกต ทอล์ก ตอนที่ 46 "ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว."

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 45 "การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ"
รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอน ปลอดภัย ไร้กังวล แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอน ถูกจำกัดสิทธิเมื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอน ร่วมกันป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง
รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอน ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ระวังต้องโทษ
1.การเลือก ส.ว.ระบบใหม่
4.คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก
2.ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก ส.ว.
3.การปฎิบัติหน้าที่ของ ผอ.การเลือก ส.ว.
กกต ทอล์ก ตอนที่44 "การยื่นคำขอลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อเพื่อสมัครรับเลือกเป็น ส.ว."
รายการ กกต.ทอล์ก : ตอนที่ 43 "องค์กรเอกชนกับการสังเกตการณ์การเลือก ส.ว."
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 42 "การเปิดลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็น ส.ว."
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 41 "การเปิดลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อ ส.ว."
กกต ทอล์ก ตอนที่39 "เจาะลึกการเลือก ส.ว. ตอนที่ 3"