สื่อประชาสัมพันธ์

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 77 “การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวน ไต่สวน ของ สำนักงาน กกต.”

การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม พรป.รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561
รายการ กกต. ขอบอก EP 79 : สนง.กกต.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
รายการ กกต. ขอบอก EP 78 : การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการดิจิทัล อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง
รายการ กกต. ขอบอก EP 77 : สนง. กกต. อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 76 “การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ (Clip VDO) หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่”
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 75 “การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา”
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 74 กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง
เพลง ศส.ปชต. ร่วมใจ
พิธีเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร (ข่าว TNN 16)
รายการ กกต. ขอบอก EP 76 : "สำนักงาน กกต. เข้าร่วมโครงการ Data Exchange Center : DXC
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 73 “ภารกิจและแผนการจัดการเลือกตั้งของ กกต.ในอนาคต”
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 72“การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงของกกต.” (2)
รายการ กกต. ขอบอก EP 75 : "การให้บริการของห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย"
กกต. ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565