สื่อประชาสัมพันธ์

รายการ กกต. ขอบอก EP 109 : "ช่องทางการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส."

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 108 กระบวนการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัย ต่อการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2566
รายการ กกต. ขอบอก EP 108 : "การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สาธิตลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
รายการ กกต. ขอบอก EP 107 : "การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566"
Voxpop แอนนา เสืองามเอี่ยม ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ
รายการ กกต. ขอบอก EP 106 : "ช่องทางการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการเลือกตั้ง ส.ส. 2566
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. ตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์และสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.
นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ส.
นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ จ.สุพรรณบุรีและ จ.กาญจนบุรี
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ส.
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 106 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
Voxpop แอนนา เสืองามเอี่ยม เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง
กกต.และพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนขอเชิญชวนรวมพลังใช้สิทธิ