สื่อประชาสัมพันธ์

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 74 "สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง"

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 73 "การพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย"
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 72 "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กกต.เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย"
กกต.ร่วมพิธีสักการะท้าวมหาพรหมและพิธีทำบุญ วันสถาปนาครบรอบ 22 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกต.ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จว. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง​ เขต​4​
ตรวจติดตามการอบรม​ กปน.และ อสม.​ ในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
การจัดหน่วยสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง จ.ลำปาง ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
6 เชิญชวนใช้สิืืธิเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4
5 ต้องนำผลคะแนนไปคิดคำนวนสมาชิกสภาผ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชืื่อหรือไม่
4 การนับคะแนนมีการดำเนินการอย่างไร
3 การเตรียมตัวและขั้นตอนการใช้ิสิทธิเลือกตั้ง
2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 บุคลากรที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 71 "ห้องสมุดประชาธิปไตย (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"