สื่อประชาสัมพันธ์

รายการ กกต.ขอบอก EP : 33 "ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต."

กกต.แจ้งยอดผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศวันแรก (รายการ ข่าว 3 มิติ)
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 35 “การเตรียมพร้อมในการหาเสียงและข้อห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต.”
เกาะติดเลือกตั้ง อบต. : นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.
เกาะติดเลือกตั้ง อบต. : ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.
เกาะติดเลือกตั้ง อบต. : นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.
เกาะติดเลือกตั้ง อบต. : ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.
เลือกตั้ง อบต. : เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 34 “ความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง อบต.ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
รายการ กกต.ขอบอก EP : 32 "คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต."
เลือกตั้ง อบต. - 28 พ.ย. 64
เลขาธิการ กกต.ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2564
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 33 “การดำเนินกิจกรรม ศส.ปชต. ของ สนง.กกต.ประจำจังหวัดยะลา”
รายการ กกต.ขอบอก EP : 31 "ผู้สมัคร อบต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง"
กกต. พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้