สื่อประชาสัมพันธ์

วีดิทัศน์แนะนำ กกต.และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒Thai Subtitle

วีดิทัศน์แนะนำ กกต.และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต.และสนง.กกต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ EnglishSubtitle
วีดิทัศน์แนะนำ กกต. และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62
พิธีเปิดโครงกรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วินัย จริยธรรมแก่บุคลากร
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แถลงข่าว 8 5 62
พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แด่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แถลงข่าว 25 3 62
ประธานเชิญชวนใช้สิทธิ 24 มีนาคม
BIG DAY เลือกเดิน เลือกวิ่ง เลือกตั้ง 62
ELECETION DEBATE THAILAND 2019
อีแซว รณรงค์การเลือกตั้ง
เพลง "เลือกตั้ง"
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 62 "สารคดีและสปอตโฆษณาการเลือกตั้ง ส.ส. 2562"