สื่อประชาสัมพันธ์

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 67 “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง”

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. บทสัมภาษณ์ในโอกาสมอบประกาศผลการเลือกตั้ง กทม.
วิดีทัศน์สรุปผลงานประกอบการแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี กกต.
รายการ กกต. ขอบอก EP 65 : "การพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง สถ./ผถ.ของ กกต."
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 65 “การเลือกตั้ง กทม. การประกาศผล และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง”
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 64 “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
"ความดี" ไม่ต้องเริ่มที่ใคร แต่เริ่มที่ตัวเรา | กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
อย่าปล่อยให้อะไรๆ ก็เป็นเรื่องของอนาคต
EP 19 ศส ปชต กับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 63 “การดำเนินงานของ กปน. และสำรวจการรับรู้การเลือกตั้งกทม.,เมืองพัทยา”
EP 18 5ก กับความสำเร็จของ ศส ปชต
EP 17 เครือข่ายพลเมือง กับ ศส ปชต
รายการ กกต. ขอบอก EP 64 : "การแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา"
EP 16 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กก ศส ปชต