Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพฯ
21/09/2565
การหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ฯ
19/09/2565
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
13/09/2565
ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งฯ
13/09/2565
สังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองฯ
10/09/2565
คุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
06/09/2565
ยื่นบัญชี รายรับรายจ่าย
05/09/2565
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
02/09/2565
ประกาศฯ เรื่้อง บัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
02/09/2565
กิจกรรมร่วมกับกรรมการศส.ปชต.
01/09/2565
อบรมลุกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนศึกษานารี
31/08/2565
อบรมลุกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
29/08/2565
ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
28/08/2565
หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
26/08/2565
ช่องทางการเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
26/08/2565
ขอขอบคุณ ที่ได้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย การเลือกตั้งฯ
25/08/2565
อบรมลุกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร.ร.ราชวินิตบางเขน
25/08/2565
ศส.ปชต.ร่วมใจ
22/08/2565
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง”
19/08/2565
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
10/08/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook