ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • เรื่องเด่น กกต. rss/feed
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ rss/feed
 • ข่าว สนง. กกต. rss/feed
 • ข่าวประกวดราคา rss/feed
 • วีดีโอ

รายการ กกต. ขอบอก EP 109 : "ช่องทางการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส."

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 108 กระบวนการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัย ต่อการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2566

รายการ กกต. ขอบอก EP 108 : "การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สาธิตลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

คำวินิจฉัย กกต.องค์ความรู้การเลือกตั้งrss/feed

ข้อมูลทั้งหมด

Poll Vote

 • ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับใด

กกต. พร้อมให้บริการข้อมูลการเลือกตั้ง แก่ภาคประชาชนทุกภาคส่วน
ด้วยหลากหลายแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่น ฉลาดเลือกแอพพลิเคชั่น ตาสับปะรดแอปพลิเคชันพลเมืองศึกษา

บทความพิเศษrss/feed

รูปภาพข่าวการจัดการเลือกตั้งในอินเดียภายใต้สถานการณ์โควิด-19 : ชัยชนะของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเหนือโรคระบาด

สรุปมุมมองจากทั่วโลกที่มีต่อความท้าทายในการเลือกตั้งอันเนื่องจากโรคโควิด - 19 และยังมีการถกประเด็นแนวทางที่ กกต. อินเดีย นำมาใช้ กลยุทธ์ และแนวทางอย่างครอบคลุม สำหรับการจัดการการเลือกตั้งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และการวางแผนที่แบ่งออกเป็นสามระดับตั้งแต่ระดับรัฐจนถึงระดับหน่วยเลือกตั้ง

รูปภาพข่าวหนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 24

ตลอดระยะเวลา 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตนานับประการที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงยืนหยัดทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความท้าทายต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บนเส้นทางสู่ “องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

รูปภาพข่าววารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : พรรคการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกตั้ง

วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พรรคการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกตั้ง” ซึ่งได้รวบรวมบทความจากนักวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ ทุกบทความที่นำเสนอในวารสารล้วนผ่านการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบควรค่าแก่การศึกษา เพื่อทำความเข้าใจระบบพรรคการเมืองไทยให้ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลทั้งหมด
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ : +66 0-2141-8888

แฟกซ์ : +66 0-2143-8510

อีเมล์ : webmaster@ect.go.th