Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
14/06/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
14/06/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
14/06/2565
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
23/05/2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหารคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง
19/05/2565
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
21/04/2565
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
21/04/2565
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
21/04/2565
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook