Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2564
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซื้อฉากกั้นอะคริลิคสีใส พร้อมขาตั้ง จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ และวัสดุเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซื้อวัสดุเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดแผ่นป้ายชื่อประจำห้องปฏิบัติงาน
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง
19/10/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตาม การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมืองฯของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตแผ่นพับและแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่ง ส.ว.
30/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุในการจัดตั้งศูนย์ฯ การเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ เขตภาษีเจริญ
30/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการตั้งศูนย์ การเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ เขตคลองสามวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2561
ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
09/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
09/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
09/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม
09/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผลิตสำเนาเอกสารและใบเกียรติบัตร
03/10/2561
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook