Logo
 
 
    1     2     3  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
6 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30 - 14:30 น.
อบรมให้ความรู้ ศส.ปชต. เตรียมการเลือก สว.
4 ธ.ค. 256108:30 - 14:30 น. เวลา 
อบรมให้ความรู้ ศส.ปชต. เตรียมการเลือก สว.
30 มิ.ย. 2561 เวลา 00:00 - 00:00 น.
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง เขตบางขุนเทียน
13 มิ.ย. 2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.
รับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง
10 มิ.ย. 256108:00 - 14:00 น. เวลา 
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง เขตบางบอน
9 มิ.ย. 256108:00 - 14:00 น. เวลา 
กิจกรรมประกวด ศส.ปชต. ดีเด่น เขตลาดพร้าว
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนง.กกต.กทม.

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
11 มีนาคม 2564  กกต. เชิญชวนตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งทาง Smart Vote
17 ธันวาคม 2563  การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
16 ธันวาคม 2563  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
16 ธันวาคม 2563  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
16 ธันวาคม 2563  ดร ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
16 ธันวาคม 2563  ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
16 ธันวาคม 2563  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
09 ธันวาคม 2563  แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
09 ธันวาคม 2563  แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)
27 พฤศจิกายน 2563  สนง.กกต.เชิญชวนใช้งาน Application Smart Vote และ ตาสับปะรด
29 ตุลาคม 2563  รวมถาม-ตอบเลือกตั้งท้องถิ่น
29 ตุลาคม 2563  ถาม-ตอบ การเลือกตั้งท้องถิ่น โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
14 ตุลาคม 2563  สำนักงาน กกต. อำนวยความสะดวกต่อประชาชน เปิดให้บริการ สายด่วน 1444
19 สิงหาคม 2563  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสนง.กกต. กับหน่วยงานพันธมิตร 4 หน่วยงาน
19 มิถุนายน 2563  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
17 มิถุนายน 2563  การแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อเดินทางข้ามเขตจังหวัด
16 มิถุนายน 2563   สรรสาระความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น
12 มิถุนายน 2563  สรรสาระความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น
09 มิถุนายน 2563  คู่มือประชาชน ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น
26 พฤษภาคม 2563  คู่มือการจัดสรรการใช้จ่าย การรายงาน และการตรวจติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook