Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวประกาศ |
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
19 ส.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองมะขาม ม.2 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
19 ส.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
18 ส.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ม.3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนท
18 ส.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ ชุมชนท่าแจง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
16 ส.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ ศาลา sml ม.3 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
16 ส.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ ศาลาsml ม.7 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook