Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news

  แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (*พิมพ์ หน้า-หลัง เป็นใบเดียวกันเท่านั้น)   
แจ้งได้ 2 ช่วงเวลา ภายในวัน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (17-23 มี.ค.62) และ หลังวันเลือกตั้ง (25-31 มี.ค.62)
ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลการเลือกตั้ง รวมถึงการรับแจ้งเบาะแส/ เหตุทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว
สายด่วน กกต. โทร 1444


เอกสารบรรยาย Powerpoint
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
24 มี.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
17 มี.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
17 มี.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
17 มี.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
วันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
25 ม.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ส.ส. ณ กศน.อ.ฝาง
24 ม.ค. 2562 เวลา ไม่ระบุเวลา
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ส.ส. ณ กศน.โป่งน้ำร้อน
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

    
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
3
Number of Today 117 คน
Number of Lastmonth 1,120 คน
Total 11,116 คน
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook