Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
เข้าสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสะลวง (ศส.ปชต.ตำบลสะลวง)
17/09/2563
บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย
28/08/2563
แนะนำโปรแกรมรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
26/08/2563
ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
21/08/2563
ร่วมเป็นวิทยากรใยการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้กับวิทยากรภาครัฐ 5 หน่วยงาน
21/08/2563
บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ช่วงเช้า ณ ค่ายพระปิ่นเกล้า
19/08/2563
เข้าแสดงความยินดีกับ ท่านศรัณยู มีทองคำ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
18/08/2563
ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม ศส.ปชต. ร่วมกับประธานและเลขาฯ ศส.ปชต. ณ กศน.อำเภอสันทราย
17/08/2563
เข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่องการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ต้นแบบระดับจังหวัด
17/08/2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
12/08/2563
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
11/08/2563
บรรยายให้ความรู้ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
11/08/2563
บรรยายให้ความรู้ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
07/08/2563
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
06/08/2563
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
05/08/2563
ประชุมและอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
05/08/2563
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
05/08/2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
03/08/2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28/07/2563
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 8/2563
20/07/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook