Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กกต.เชียงใหม่ บุกรวบกลุ่มมิจฉาชีพ หลอกลวงเรียกรับเงิน วิ่งเต้นคดีเลือกตั้ง
21/04/2564
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
23/03/2564
เข้าร่วมแถลงข่าวในหัวข้อเรื่อง "กกต.เชียงใหม่ แถลงความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
23/03/2564
กกต.เชียงใหม่ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามหาข่าว ตรวจค้น จับกุม ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
19/03/2564
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดำเนินการส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่เทศบาล ทั้ง 121 แห่ง
18/03/2564
ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของวิทยากรประจำเทศบาลตำบลสันมหาพน
16/03/2564
ต้อนรับเอกอัครราชทูต สนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่น
15/03/2564
ประชุมซักซ้อมวิทยากรอำเภอ ผ่าน Facebook Live
10/03/2564
อ่าน 60 ครั้ง
ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
02/02/2564
กิจกรรม BigDay “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”
16/12/2563
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
15/12/2563
เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
07/12/2563
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
05/12/2563
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี (SWOT Analysis)
04/12/2563
ร่วมพิธีเปิดสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานคปภ. จังหวัดเชียงใหม่
28/11/2563
บรรยายให้ความรู้ในการอบรมซักซ้อมแนวทางการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
27/11/2563
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
27/11/2563
บรรยายแก่วิทยากรอำเภอ จำนวน 330 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
27/11/2563
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)
10/11/2563
เข้าร่วมสังเกตุการณ์การรับสมัครเลือกตั้ง
10/11/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook