Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
อบรมนักศึกษาวิชาทหาร
09/11/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
06/11/2565
สังเกตการณ์การจัดประชุมสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน
06/11/2565
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
06/10/2565
ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน
05/10/2565
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
04/10/2565
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
03/10/2565
อบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
31/08/2565
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565
30/08/2565
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/08/2565
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/08/2565
เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
11/08/2565
ตรวจติดตามสำรวจข้อมูลและนิเทศสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
11/08/2565
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10/08/2565
ตรวจติดตามสำรวจข้อมูลและนิเทศสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่
10/08/2565
อบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และโรงเรียนรังษีวิทยา
10/08/2565
สังเกตการณ์การจัดโครงการของพรรคก้าวไกล
09/08/2565
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting
04/07/2565
ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ณ ที่เลือกตั้ง
03/07/2565
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
01/07/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook