Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรม BigDay “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”
16/12/2563
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
15/12/2563
เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
07/12/2563
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
05/12/2563
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี (SWOT Analysis)
04/12/2563
ร่วมพิธีเปิดสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานคปภ. จังหวัดเชียงใหม่
28/11/2563
บรรยายให้ความรู้ในการอบรมซักซ้อมแนวทางการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
27/11/2563
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
27/11/2563
บรรยายแก่วิทยากรอำเภอ จำนวน 330 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
27/11/2563
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)
10/11/2563
เข้าร่วมสังเกตุการณ์การรับสมัครเลือกตั้ง
10/11/2563
กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
09/11/2563
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการรับสมัคร
05/11/2563
อ่าน 37 ครั้ง
เข้าร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2564
03/11/2563
อ่าน 34 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 60 ปี
03/11/2563
อ่าน 44 ครั้ง
เข้าร่วมสังเกตุการณ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
02/11/2563
อ่าน 40 ครั้ง
เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาธิปไตย ตามโครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน
02/11/2563
อ่าน 25 ครั้ง
บรรยายให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563
29/10/2563
กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
29/10/2563
ตรวจความเรียบร้อย และให้ข้อแนะนำการจัดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
27/10/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook