Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยการถวายเทียนพรรษา
03/07/2563
เข้าร่วมประชุม Gin Conference ครั้งที่ 4/2563
18/06/2563
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
15/06/2563
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
27/05/2563
อ่าน 38 ครั้ง
แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)
27/05/2563
ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น
15/05/2563
ประชุม Gin Conference รับมอบนโยบายและรายงานปัญหา
02/04/2563
การพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)
02/04/2563
ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานฯ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19
26/03/2563
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563
24/03/2563
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563
20/03/2563
ประชุมพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560
18/03/2563
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563
06/03/2563
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
01/03/2563
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563
27/02/2563
ประชุมร่วมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563
26/02/2563
เข้าร่วมดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
25/02/2563
ประชุมร่วมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
24/02/2563
ประชุมพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
19/02/2563
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19/02/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook