Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม อ.เวียงแหง
13/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.เมืองคอง
13/09/2562
"โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยตำบลเชิงดอย"
11/09/2562
อ่าน 4 ครั้ง
กิจกรรมหมู่บ้านพัฒนาประชาธิปไตย บ้านกอกน้อย
11/09/2562
อ่าน 4 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียงชุมชนนันทาราม
11/09/2562
อ่าน 21 ครั้ง
บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
11/09/2562
อ่าน 3 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง ตำบลยางเนิ้ง
10/09/2562
อ่าน 4 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
09/09/2562
อ่าน 10 ครั้ง
บรรยายหัวข้อ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"
09/09/2562
อ่าน 2 ครั้ง
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวีระพันธ์ ดีอ่อน
09/09/2562
อ่าน 10 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.บ่อแก้ว
08/09/2562
อ่าน 4 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียงปากกอง​
08/09/2562
อ่าน 2 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านดอยปุย ต.สุเทพ
06/09/2562
อ่าน 7 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านม่วงหลวง ต.เขื่อนผาก
06/09/2562
อ่าน 8 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านดงมะนะ ต.ท่าเดื่อ
05/09/2562
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​ บ้านป่านอต ต.แม่ทา
05/09/2562
อ่าน 3 ครั้ง
การจัดสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
05/09/2562
อ่าน 7 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​บ้านใหม่
04/09/2562
อ่าน 9 ครั้ง
สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​บ้านดอนปิน
04/09/2562
อ่าน 7 ครั้ง
"จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์"
03/09/2562
อ่าน 13 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook