Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว
06/05/2565
บรรยายสรุปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ พตส.12
06/05/2565
ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
04/05/2565
การอบรมหลักสูตรพลเมืองวิถีใหม่ให้แก่สภานักเรียน
03/05/2565
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
28/02/2565
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศส.ปชต.ต้นแบบ ครั้งที่ 3/2565
22/02/2565
ประชุมวางแผนถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมทีมวิทยากร
15/02/2565
การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
15/02/2565
การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
15/02/2565
ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อติดตามรับฟังปัญหา อุปสรรคและวางแผนการดำเนินงาน
14/02/2565
มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
11/02/2565
ร่วมแสดงความยินดีกับ หัวหน้ากลุ่มงานที่มารับตำแหน่งใหม่
01/02/2565
กกต.เชียงใหม่ จับมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขับเคลื่อนหลักสูตร วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
01/02/2565
อบรมลูกเสืออาสาพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมป์
28/12/2564
ประชุมร่วมกับคณะทำงาน เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบหลักสูตร วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27/12/2564
การเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
25/12/2564
กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดขวัญ
24/12/2564
สังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้ง
11/11/2564
พบปะและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ให้กับ ศส.ปชต.มช.
10/11/2564
เข้าร่วมสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
10/11/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook