Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมร่วมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563
26/02/2563
เข้าร่วมดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
25/02/2563
ประชุมร่วมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
24/02/2563
ประชุมพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
19/02/2563
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19/02/2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง
18/02/2563
ประสานงานการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11/02/2563
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
11/02/2563
การเลือกตั้งตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
05/02/2563
ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 9 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
04/02/2563
บรรยายให้ความรู้ โครงการ บวร สร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2
03/02/2563
ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
28/01/2563
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
28/01/2563
ประชุม Morning Brief เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน
27/01/2563
ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
23/01/2563
การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
22/01/2563
ชี้แจงข้อกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
22/01/2563
ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563
22/01/2563
บรรยายให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
15/01/2563
ประชุมวางแผนกระบวนการ ขั้นตอน การเลือกตั้งท้องถิ่น
15/01/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook