Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.สันติสุข กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
10/11/2565
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.บ้านกลาง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
07/11/2565
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.ดอยสะเก็ด
12/10/2565
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.สันปูเลย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
04/10/2565
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.แม่สา เขตเลือกตั้งที่ 4 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
30/05/2565
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ชม. อำเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1
26/05/2565
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.บ้านแอ่น เขตเลือกตั้งที่ 2
19/05/2565
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.เวียง นายก/เขตเลือกตั้งที่ 7
18/05/2565
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.ลวงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 1
28/04/2565
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ประกาศ กกต.เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต.
01/10/2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
01/06/2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม
25/05/2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ของจังหวัดเชียงใหม่
03/05/2564
อ่าน 920 ครั้ง
คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
28/04/2564
ประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่
05/04/2564
อ่าน 555 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานฯ แต่งตั้งกกต.ท้องถิ่น
01/02/2564
ดาวน์โหลด 1067 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
01/02/2564
ดาวน์โหลด 1201 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
29/01/2564
ดาวน์โหลด 1145 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแบ่งเขตสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
13/01/2564
ดาวน์โหลด 1575 ครั้ง
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
26/10/2563
ดาวน์โหลด 931 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook