Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแบ่งเขตสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
13/01/2564
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
26/10/2563
ดาวน์โหลด 410 ครั้ง
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น
20/10/2563
อ่าน 514 ครั้ง
ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล
14/02/2563
ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลนครเช่ียงใหม่
12/02/2563
ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมือง
12/02/2563
ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่
07/02/2563
อ่าน 4192 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
28/01/2563
ดาวน์โหลด 447 ครั้ง
หนังสือรับรอง ส.ส.เขต8 ใหม่
28/05/2562
อ่าน 575 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
14/05/2562
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่องการรับหนังสือรับรอง ส.ส.
08/05/2562
ดาวน์โหลด 1155 ครั้ง
คำสั่งเลือกตั้งใหม่ เขต8
02/05/2562
ดาวน์โหลด 462 ครั้ง
กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ
23/04/2562
อ่าน 5629 ครั้ง
ประกาศรับสมัครหรือประกาศถอนการสมัคร
22/03/2562
อ่าน 773 ครั้ง
จำนวนสถานที่ที่สามารถปิดประกาศหาเสียง
22/02/2562
ดาวน์โหลด 1167 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ส.4/14) เขต 1 - 9
15/02/2562
อ่าน 10839 ครั้ง
ประกาศหลักฐานการเสียภาษี
15/02/2562
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ประกาศฯกำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 62
14/02/2562
อ่าน 1334 ครั้ง
ประกาศกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
25/01/2562
ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ประกาศกำหนดวันยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
25/01/2562
ดาวน์โหลด 408 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook