Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หนังสือรับรอง ส.ส.เขต8 ใหม่
28/05/2562
อ่าน 150 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
14/05/2562
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่องการรับหนังสือรับรอง ส.ส.
08/05/2562
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
คำสั่งเลือกตั้งใหม่ เขต8
02/05/2562
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ
23/04/2562
อ่าน 2386 ครั้ง
ประกาศรับสมัครหรือประกาศถอนการสมัคร
22/03/2562
อ่าน 411 ครั้ง
จำนวนสถานที่ที่สามารถปิดประกาศหาเสียง
22/02/2562
ดาวน์โหลด 985 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ส.4/14) เขต 1 - 9
15/02/2562
อ่าน 9560 ครั้ง
ประกาศหลักฐานการเสียภาษี
15/02/2562
ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
ประกาศฯกำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 62
14/02/2562
อ่าน 979 ครั้ง
ประกาศกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
25/01/2562
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
ประกาศกำหนดวันยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
25/01/2562
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศวันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.
25/01/2562
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ประกาศการรับสมัคร ส.ส.
25/01/2562
ดาวน์โหลด 317 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒
23/01/2562
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ตัวอย่างประกาศและแบบกำหนดสถานที่
21/01/2562
อ่าน 1519 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด
23/12/2561
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สว.ชม.(สมัครด้วยตนเอง)
20/12/2561
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สว. ชม.(พร้อมคำแนะนำองค์กร)
20/12/2561
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ใบสมัคร กกต.เขต / ผอ.กต.เขต
05/12/2561
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook