Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
รวมสาระน่ารู้ การเลือกตั้งท้องถิ่น
อ่าน 359 ครั้ง
สือประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
อ่าน 1149 ครั้ง
สปอต อาข่า
สปอต ลีซู
สปอต ลาหู่
สปอต เมี่ยน
สปอต ม้ง
สปอต กะเหรี่ยง
แผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น
องค์ความรู้ การเลือกตั้ง
สปอต รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.62
อ่าน 1349 ครั้ง
เอกสารบรรยาย หมวดการหาเสียง
ดาวน์โหลด 415 ครั้ง
เอกสารบรรยาย หมวดค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลด 1755 ครั้ง
การสมัครรับเลือก ส.ว. / เอกสารการสมัคร
อ่าน 596 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส.ส. / ส.ว.
อ่าน 3576 ครั้ง
คุณค้องการ...แบบไหน
ส.ส. ในสภามาจากไหน
การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต.เชียงใหม่
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook