Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
สือประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
อ่าน 353 ครั้ง
แผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น
องค์ความรู้ การเลือกตั้ง
สปอต รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.62
อ่าน 1246 ครั้ง
เอกสารบรรยาย หมวดการหาเสียง
ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
เอกสารบรรยาย หมวดค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลด 546 ครั้ง
การสมัครรับเลือก ส.ว. / เอกสารการสมัคร
อ่าน 524 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส.ส. / ส.ว.
อ่าน 3360 ครั้ง
คุณค้องการ...แบบไหน
ส.ส. ในสภามาจากไหน
การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต.เชียงใหม่
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook