Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
รวมสาระน่ารู้ การเลือกตั้งท้องถิ่น
อ่าน 2066 ครั้ง
สือประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
อ่าน 3590 ครั้ง
สปอต อาข่า
สปอต ลีซู
สปอต ลาหู่
สปอต เมี่ยน
สปอต ม้ง
สปอต กะเหรี่ยง
แผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น
องค์ความรู้ การเลือกตั้ง
อ่าน 2322 ครั้ง
สปอต รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.62
อ่าน 1712 ครั้ง
เอกสารบรรยาย หมวดการหาเสียง
ดาวน์โหลด 1151 ครั้ง
เอกสารบรรยาย หมวดค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลด 8320 ครั้ง
การสมัครรับเลือก ส.ว. / เอกสารการสมัคร
อ่าน 1116 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส.ส. / ส.ว.
อ่าน 4528 ครั้ง
คุณค้องการ...แบบไหน
ส.ส. ในสภามาจากไหน
การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต.เชียงใหม่
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook