1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ทุกคำถาม มีคำตอบ สายด่วน กกต.1444 ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่าง ๆ

สื่อการเรียนรู้
บริการ
การเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
26 มี.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.ท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
26 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.แม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
19 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.สันมะค่า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
22 ม.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook