1     2     3     4     5     6  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.ท่าสาย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
03/02/2566
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.สันมะค่า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
09/01/2566
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.แม่จัน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
09/01/2566
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ผางาม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
06/12/2565
อ่าน 38 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ปงน้อย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
04/10/2565
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกฉบับ
02/08/2560
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
02/08/2560
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
02/08/2560
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook