1     2     3     4     5     6     7  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ทต.บ้านดู่ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
24/04/2566
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.ท่าข้าม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
14/04/2566
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง
12/04/2566
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ปอ กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
11/04/2566
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ห้วยชมภู กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
11/04/2566
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.บ้านโป่ง กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
11/04/2566
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.แม่สลองใน กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
10/04/2566
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.บ้านดู่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
03/04/2566
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.เม็งราย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
29/03/2566
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.แม่พริก กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
10/03/2566
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.ท่าสาย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
03/02/2566
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.สันมะค่า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
09/01/2566
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.แม่จัน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
09/01/2566
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ผางาม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
06/12/2565
อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ปงน้อย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
04/10/2565
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกฉบับ
02/08/2560
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
02/08/2560
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
02/08/2560
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook