1     2     3     4     5     6     7  

หน้าหลัก >> ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.แม่จัน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
08/03/2566
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.สันมะค่า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
28/02/2566
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.ผางาม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
30/01/2566
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.ปงน้อย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
29/11/2565
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.จันจว้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
29/11/2565
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
การใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนตุลาคม 2556
02/08/2560
ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.2554
02/08/2560
รวมสถิติการวินัจฉัยชี้ขาดเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง ปี 2543 - 2558
02/08/2560
สถิติผลการออกเสียงประชามติ 2559
02/08/2560
ด้านการเตรียมการเลือกตั้ง
02/08/2560
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (เมื่อ 2 มีนาคม 2557)
02/08/2560
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook