Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส. จังหวัดขอนแก่น
15/04/2566
(เพิ่มเติม) ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 1-11 จังหวัดขอนแก่น
07/04/2566
ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 1-11 จังหวัดขอนแก่น
31/03/2566
สถานที่ปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
31/03/2566
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขต/ในเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
27/03/2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
27/03/2566
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สัญชาติไทย)
04/03/2566
ประกาศรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.2566 (จังหวัดขอนแก่น)
03/02/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.เขต จ.ขอนแก่น
03/02/2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2565
23/11/2565
สถานที่ปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
11/10/2565
แบบพิมพ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น และ คู่มือการจัดทำรายรับรายจ่าย
23/12/2563
ข้อมูล ผู้สมัครนายก อบจ. ขอนแก่น 2563
17/11/2563
ใบรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.ขอนแก่น(ส.ถ.4/1)
31/10/2563
คุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ตาม พรบ. ส.ถ. ผ.ถ. 2562)
31/10/2563
ประกาศ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น(ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)
31/10/2563
ประกาศ เรื่องกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสถ./ผถ. ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 63
12/10/2563
ประกาศ เรื่องกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสถ./ผถ. ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 63
12/10/2563
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ.ขอนแก่น
05/05/2563
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
19/02/2563
ดาวน์โหลด 1363 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook